• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Kształcenie na odległość

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Szanowni Rodzice

1.   Od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie oraz Przedszkole w Marzeninie, prowadzą kształcenie na odległość.

2.   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi (w klasach IV-VIII), dokonują weryfikacji dotychczas realizowanych programów nauczania tak, by dostosować je do wybranych metod kształcenia na odległość.

3.   Podstawową formą realizacji programów nauczania, będzie przekaz wiedzy i umiejętności za pomocą elektronicznych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych edukacji i zajęć. Przekaz ten będzie realizowany od poniedziałku do piątku zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Zdalne lekcje

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

menDrodzy Rodzice,       

    Oprócz materiałów wysyłanych na bieżąco przez nauczycieli do pracy samodzielnej Waszych dzieci, pragniemy wskazać wiele pomocnych treści zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby wspierać proces edukacyjny w formule zdalnego nauczania. Życzymy owocnej pracy i zachęcamy do odwiedzania stron i portali wspomagających wszelkie działania edukacyjne.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5

Projekt "Przez kulturę do Świata"

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Babcie i Dziadkowie!

Macie niepowtarzalną okazję do czynnego włączenia się w realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności kulturalnej i sportowej oraz kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego, nie tylko Waszego, ale również wszystkich dorosłych mieszkających w obwodzie naszej szkoły (Marzenin, Bilew, Pruszków, Kustrzyce, Niecenia, Rososza, Wrzesiny, Wola Marzeńska).

Dajemy Wam możliwość stania się ambasadorami programu „Przez kulturę do Świata”, który tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu może zostać zrealizowany w pełni i z ogromną korzyścią dla całej naszej społeczności.

Zdalne nauczanie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Drodzy rodzice      

       Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. od 16.03.2020 r., rozpoczęliśmy w naszej szkole zdalną (elektroniczną) formę nauczania. Nauczyciele poszczególnych edukacji wykorzystują do tego różne narzędzia internetowe: komunikator w szkolnym e-dzienniku, mailing, facebook oraz zwykły telefon. Bardzo Państwa proszę zwłaszcza o systematyczne sprawdzanie wiadomości na kontach szkolnego e-dziennika z poziomu ucznia i rodzica. Okazuje się, że nie wszyscy uczniowie odebrali dzisiejsze informacje. Ponieważ zmiana sposobu komunikowania się i przekazywania wiedzy jest dla nas wszystkich nowym doświadczeniem, będziemy w najbliższym czasie doskonalić ten proces.

                                                                             Dyrekcja Zespołu Szkół w Marzeninie

Drodzy Rodzice

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

    Zgodnie z informacją przekazaną dzisiaj do publicznej wiadomości przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, od jutra (czwartek) tj. od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (środa) zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich przedszkolach i szkołach w Polsce. Wyjątkowo w dniach 12.03 – 13.03.2020 r. (czwartek-piątek), szkoły i przedszkola będą organizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które przybędą do szkoły i przedszkola. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, bardzo Państwa proszę o stosowanie się do zaleceń, które wszyscy uczniowie otrzymali w ubiegłym tygodniu. Prosimy również o śledzenie ewentualnych komunikatów na stronach szkolnego e-dziennika i stronie internetowej szkoły http://www.zsmarzenin.gminasedziejowice.eu/.

                                                                                                                                  

                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

Szanowni Rodzice

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

W związku z pojawiającymi się obawami dotyczącymi ryzyka zarażenia koronawirusem na terenie naszego kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia przygotowało odpowiednie procedury w zakresie profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

                                               

k1Zgodnie z rekomendacjami MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Zespole Szkół w Marzeninie, wprowadzono szczególne działania o charakterze profilaktycznym:

1.   Przeprowadzono spotkania informacyjne dla pracowników oraz uczniów wszystkich klas nt. Przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np.: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. W widocznych miejscach w szkole wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk.

3. Przygotowano i umieszczono na tablicach gazetki dla uczniów dotyczące zasad higieny osobistej.

4. Z uwagi na możliwość wystąpienia zakażenia koronawirusem na terenie kraju, zakupiono do szkoły dodatkowe środki antyseptyczne.

5.   Wprowadzono dodatkowe działania o charakterze dezynfekującym.

Nasi uczniowie w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

dsc09584

 

Drużyna w składzie: Martyna Krzyczyńska, Anna Piasecka i Mikołaj Ratajczyk zajęła V miejsce w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym pn. "Piękno przyrody naszego regionu" zorganizowanym w Zespole Szkół w Buczku dla uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej.

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT