• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Dzień Edukacji Narodowej - 12.10.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

             Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole było uroczyście obchodzone w dniu 12 października 2018r. Pan dyrektor Krzysztof Jaworski bardzo gorąco i serdecznie powitał przybyłych gości oraz byłych i czynnych pracowników Zespołu Szkół w Marzeninie. Wśród szacownych gości byli: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Zastępca Wójta-Sekretarz Gminy Mirosław Potasiak. proboszcz ks. Jerzy Dominowski, pan Tomasz Fraszka oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Gradowski.DEN 1 Pan dyrektor zaczął od wyjątkowych podziękowań najpierw pani Anecie Cyran, nauczycielce wychowania przedszkolnego za wieloletnią pracę w naszej placówce, a następnie za wieloletnie wsparcie dla szkoły panu Jerzemu Kotarskiemu, który żegnał się z urzędem wójta. Z kolei pan J. Kotarski podziękował i również złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczył nagrody Panu Dyrektorowi K. Jaworskiemu i p. D. Łamkowi. Potem pan dyrektor wręczył nagrody za całoroczną pracę wyróżnionym pracownikom szkoły. Nie zabrakło też życzeń od rodziców, w ich imieniu pan Dariusz Gradowski podziękował i na ręce pana dyrektora wręczył okazały kosz smakołyków. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi za ich codzienny trud, przekazywaną wiedzę, opiekę oraz troskę poprzez program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Bednarkiewicz, z udziałem: p. A. Szymczaka-oprawa muzyczna oraz p. W. Kowalczyk i p. K. Szczecińska-dekoracja. Zebrani obejrzeli pełne humoru scenki z życia szkoły i wysłuchali piosenek przepełnionych życzeniami. Na koniec uczniowie wręczyli wszystkim gościom i pracownikom szkoły upominki-,,sówki”.

Gra Terenowa „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” - 08.10.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

       Celem uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości było przeprowadzenie szkolnego konkursu o tematyce historycznej opartego na zasadach gry terenowej. Uczniowie podzieleni według grup wiekowych: kl. 0-1 „Kto ty jesteś? Polak mały!”, kl. 2-3 „Znam swoją Ojczyznę”, kl. 4-5 „Żeby Polska była Polską” i kl. 6-8 „Drogi do wolności”, odpowiadali na pytania, które znajdowały się w kopertach ukrytych w różnych miejscach na terenie szkoły. gra terenowa 1Wszystkie grupy wykazały się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu wiedzy historycznej. Zadania wykonywane były z dużą determinacją i dociekliwością. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Rywalizacja i dobra współpraca zespołów pomogła zintegrować środowisko uczniowskie. Nadrzędnym celem, który przyświecał temu konkursowi było kształcenie patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami, a pamiątkowe dyplomy wręczy Pan Dyrektor na akademii z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Serdeczne podziękowania kieruję do uczniów klasy VIII, którzy sprawowali funkcję opiekunów poszczególnych grup wiekowych. Wszyscy wyrazili chęć kontynuacji konkursu, ponieważ było to naprawdę udane spotkanie.

„Dzień Promocji Szkoły”– Marzenin 06.10.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Dzień Promocji w ZS w Marzeninie

 

PROMOWALIŚMY PO RAZ CZWARTY !

            W sobotę 06.10.2018 r. społeczność Zespołu Szkół w Marzeninie kolejny raz promowała zdrowy styl życia, uśmiech, życzliwość, przywiązanie do tradycji i kultury oraz w szczególny sposób patriotyzm. Program imprezy był ściśle związany z obchodami 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podobnie jak w latach poprzednich kompleks leśny Niecenia-Sięganów gościł amatorów biegania uczestniczących w „Biegu dla Ojczyzny” na 5 dystansach oraz marszu „nordic walking” w kategoriach dziewcząt i chłopców. W zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 180 uczestników reprezentujących Szkołę Podstawową nr 13 im. Kolejarzy Polskich ze Zduńskiej Woli, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863r. z Sędziejowic, Zespół Szkół w Marzeninie oraz dorosłych biegaczy startujących w kategoriach otwartych.

„DZIEŃ PROMOCJI” – MARZENIN 06.10.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Dzień Promocji w ZS w Marzeninie

„DZIEŃ PROMOCJI” – MARZENIN 06.10.2018 r.

     Społeczność Zespołu Szkól w Marzeninie zaprasza wszystkich zwolenników czynnego wypoczynku, rekreacji, zdrowego stylu życia oraz sympatyków szkoły, na IV–tą edycję „Dnia Promocji” - imprezy środowiskowej integrującej rodziców, uczniów, pracowników, absolwentów oraz wszystkich osób zainteresowanych naszą szkołą.

W czasach nieustannego pośpiechu, gonitwy za dobrami doczesnymi, chcemy zwrócić uwagę na trwałe wartości cementujące więzi między ludźmi, wzmacniające przywiązanie do naszej historii i tradycji oraz promocję zdrowego trybu życia. Program tegorocznej edycji jest ściśle związany z obchodami 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską i składa się z dwóch części:

Od godz. 9.30 do 12.00 w kompleksie leśnym Niecenia – Sięganów, pod hasłem „Biegniemy dla Ojczyzny”, odbędą się biegi w 5 kategoriach :

I Bieg- Kategoria do 6 lat (100 m)

II Bieg- Kategoria do 10 lat (500 m)

III Bieg- Kategoria do 14 lat (1000 m)

IV Bieg- Kategoria OPEN (3000 m)

V Bieg- Kategoria OPEN (10 km)

oraz marsz Nordic Walking – Kategoria OPEN (5000 m)

Zapisy wszystkich chętnych w sekretariacie szkoły – 43 6771526. Udział w naszej imprezie jest całkowicie bezpłatny. Nagrodami są pamiątkowe koszulki z Godłem Narodowym i hasłem imprezy oraz medale, dyplomy i puchary.  

Od godz. 12.30. do 15.00 – odbędzie się spotkanie integracyjno-promocyjne na terenie Boiska Szkolnego im. Księdza Kanonika Andrzeja Susło, w programie którego znajdą się m.in.:

 • wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji biegowych i marszu
 • konkurs wiedzy historycznej - „Polska Niepodległość”
 • przegląd pieśni patriotycznej
 • historia szkolnictwa na terenie Marzenina
 • wspomnienia pedagogów i absolwentów
 • Polonez na „100 Par” - korowód taneczny przejdzie przez centrum Marzenina
 • „Smakołyki po Marzeńsku”

Organizatorami imprezy są:

Gmina Sędziejowice

Zespół Szkół w Marzeninie

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES”

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Marzeninie

                                                 Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę!

                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

                                                                                     Krzysztof Jaworski                                                    

 

prpmocja

Spotkanie Rady Pedagogicznej, rodziców, wychowanków Zespołu Szkół w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Tradycją naszej szkoły są spotkania rady pedagogicznej z rodzicami wychowanków i uczniów. Spotkanie informacyjne odbyło się 06.09.2018 r. o godz. 16.30. Ponad 80 rodziców uzyskało informacje dotyczące planu pracy szkoły, najbliższych uroczystości i problemów z jakimi szkoła musi się nadal borykać.

 1. Główne cele pracy szkoły w nowym roku:
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolu i w szkole
 3. Budowanie postaw patriotycznych i altruistycznych u uczniów i wychowanków w kontekście 100 – ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 4. Bezpieczeństwo uczniów i wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni

II. Zajęcia pozalekcyjne:

 1. zajęcia orkiestry dętej
 2. zajęcia projektowe w ramach poszczególnych edukacji,
 3. zajęcia sportowe w ramach SKS
 4. zajęcia z rytmiki
 5. muzyczno-plastyczne
 6. jęz. angielski
 7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski, j. angielski, matematyka,
 8. zajęcia specjalistyczne – logopedia, surdopedagogika, wspomaganie rozwoju, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne

            

 1. Dzień Promocji, którego IV edycja odbędzie się 06.10.2018 r. W programie znajdą się tradycyjnie – biegi przełajowe na 5 dystansach, przegląd pieśni patriotycznych., dzieje szkolnictwa na terenie Marzenina, konkurs wiedzowy nt. okoliczności odzyskania niepodległości, taniec na 100 par, poczęstunek.
 2. Realizując szkolny program obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości planujemy organizację wycieczki szkolnej do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik . Przewidujemy udział 105 uczniów i 8 opiekunów. Koszty transportu pokryje Gmina Sędziejowice.
 3. Dyrektor szkoły poinformował rodziców o funkcjonującym od 25.05.2018 r rozporządzeniu „RODO”, które reguluje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rodzice poznali treść klauzuli znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły poruszył jeszcze zagadnienia dotyczące:

 • bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zdrowego trybu życia (ruch, odżywianie)
 • wprowadzenia podwieczorku w przedszkolu
 • zakupu ręczników papierowe przez rodziców – papier toaletowy zapewnia szkoła
 • zasad korzystania z domofonów
 • zasad korzystania z telefonów komórkowych
 • egzaminu ósmoklasisty – 3 dni w kwietniu, wynik egzaminu będzie miał wpływ na dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych
 • dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców będą: 15.10.2018, 02.11.2018, 02.01.2019, 29.04.-30.04.2018, 02.05.2019,
 • uroczystości Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się na terenie naszego boiska szkolnego
 • inauguracyjne zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek – 11.09.2018 r. o godz. 17.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2019 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny!

   03.09.2018 r. o godz. 9.00, Mszą Św. w Kościele W.N.M.P. w Marzeninie, rozpoczął się kolejny rok zmagań edukacyjnych w naszej szkole. Zgodnie z programem obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście z Pocztem Sztandarowym na czele, udali się na miejscowy cmentarz, by oddać hołd poległym w dniach 5-6 września 1939 r. trzem żołnierzom Wojska Polskiego z 4 pp Legionów z Kielc wchodzącego w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów będącej w odwodzie Armii „Łódź”. Chwilą ciszy i modlitwą uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar II Wojny Światowej – największej hekatomby w dziejach ludzkości. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Boiska Szkolnego im. Ks. Kanonika Andrzeja Susło. Dyrektor szkoły serdecznie powitał wszystkich wychowanków i uczniów oraz ich rodziców, przybyłych gości : Zastępcę Wójta – Sekretarza Gminy Sędziejowice Pana Mirosława Potasiaka, ks. Proboszcza Parafii W.N.M.P. w Marzeninie Jerzego Dominowskiego, Pana Tomasza Fraszkę, sołtys Bilewa Panią Martę Sobalę, sołtys Marzenina Panią Elżbietę Sagan oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Marzeninie. Uroczystość uświetnił występ naszych szkolnych tancerzy – „Dzieci z Doliny Grabi”, które wróciły z wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji, gdzie uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu „Adriatica Folk Fest 2018”.rok szkolny 18

Wszystkim naszym podopiecznym i ich rodzicom życzymy sukcesów w nauce i osiągnięć sportowo-artystycznych, zaś wychowawcom i nauczycielom wytrwałości i konsekwencji w realizacji swoich planów pedagogicznych.

Bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi Jerzemu Dominowskiemu za udzieloną pomoc w organizacji uroczystości.

Informacja dla rodziców uczniów i wychowanków ZS w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

      W dniu 6 września 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Marzeninie z rodzicami naszych uczniów i wychowanków. Po spotkaniu ogólnym zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas   

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT