• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Vouchery na spływ kajakowy rzeką Widawką

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Drodzy Rodzice, zapraszamy do sekretariatu Zespołu Szkół w Marzeninie po odbiór bezpłatnych voucherów na spływ kajakowy rzeką Widawką. Zachęcamy całe rodziny, możecie wspólnie z Waszymi pociechami przeżyć niezwykłą przygodę na zakończenie lata. W dwuosobowym kajaku może płynąć dziecko pod opieką osoby dorosłej.

Informacja o szczepieniu dzieci przeciwko Covid19

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Drodzy Rodzice, jeśli zdecydowali się Państwo na zaszczepienie swojego dziecka przeciwko Covid19, prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez obojga rodziców deklaracji do 10.09.2021r.(piątek) do godz. 9.00.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie z dnia 01 września 2021 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie
z dnia 01 września 2021 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia procedury związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Zespołu Szkół w Marzeninie

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378; z 2021r. poz.1038), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981 i 1023), § 25 ust. 1 pkt 2) lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116 i 1125) oraz art. 100 § 1, art. 207 § 1 i art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 i 2432) zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadza się Procedurę ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem w Zespole Szkół w Marzeninie stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor Szkoły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
                   Krzysztof Jaworski

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 1. Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 01.09.2020 r. (środa) Mszą Św. o godz. 8.00 w Kościele W.N.M.P. w Marzeninie - uczniowie kl.I-VIII przybywają do kościoła pod opieką rodziców lub samodzielnie - w kościele obowiązują określone ograniczenia sanitarne.
 2. 8.45 - przejście uczniów poszczególnych klas z kościoła na teren boiska szkolnego im. ks. Andrzeja Susło przy Zespole Szkół w Marzeninie. Uczniowie poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej, zgromadzą się przed sceną w wyznaczonych wcześniej - osobnych miejscach, pod opieką swoich wychowawców.
 3. 9.00-9.45 - hymn narodowy i wciągnięcie flagi państwowej, przywitanie, część artystyczna.
 4. 9.45 przejście uczniów poszczególnych klas do budynku szkolnego. Uczniowie zostaną zapoznani przez swoich wychowawców z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii. Zostaną im również przekazane informacje związane z tygodniowym planem zajęć, celami i formami pracy wychowawcy klasowego w nowym roku szkolnym.  
 5. Około godziny 10.30, przewidujemy powrót dzieci do domu. Uczniowie udają się do swoich domów, poza tymi którzy nie mają zapewnionej opieki w domu. Uczniowie ci będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej do godz. 14.30. Autobus szkolny będzie realizował dowóz zgodnie
  z dotychczasowym harmonogramem, zaś odwóz ok. godz. 11.15.
 6. Uczniowie klas I-VIII przybywający do szkoły, do czasu zajęcia miejsc w swojej izbie lekcyjnej, mają obowiązek stosować maseczki ochronne.
 7. Przedszkole od 01.09.2020 r. pracuje zgodnie z całorocznym planem zajęć, od godz. 7.00 do godz.16.00.
 8. W dniu 02.09.2021 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie ogólne Rady Pedagogicznej i Rodziców wszystkich wychowanków i uczniów Zespołu Szkół w Marzeninie. W trakcie spotkania przekażemy Państwu informacje dotyczące celów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i szkoły, zadań administracyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Bardzo istotnym elementem spotkania będzie ustalenie zakresu współpracy Rodziców ze szkołą, w kontekście obchodów Jubileuszu 100-lecia powołania Szkoły Podstawowej w Marzeninie. Po spotkaniu ogólnym, odbędą się zebrania z wychowawcami poszczególnych oddziałów i klas.

 Dyrekcja Zespołu Szkół w Marzeninie

1.     Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 01.09.2020 r. (środa) Mszą Św. o godz. 8.00 w Kościele W.N.M.P. w Marzeninie - uczniowie kl.I-VIII przybywają do kościoła pod opieką rodziców lub samodzielnie - w kościele obowiązują określone ograniczenia sanitarne.

2.     8.45 - przejście uczniów poszczególnych klas z kościoła na teren boiska szkolnego im. ks. Andrzeja Susło przy Zespole Szkół w Marzeninie. Uczniowie poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej, zgromadzą się przed sceną w wyznaczonych wcześniej - osobnych miejscach, pod opieką swoich wychowawców.

3.     9.00 - 9.45 - hymn narodowy i wciągnięcie flagi państwowej, przywitanie, część artystyczna.

4.     9.45 - przejście uczniów poszczególnych klas do budynku szkolnego. Uczniowie zostaną zapoznani przez swoich wychowawców z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii. Zostaną im również przekazane informacje związane z tygodniowym planem zajęć, celami i formami pracy wychowawcy klasowego w nowym roku szkolnym.  

5.     Około godziny 10.30, przewidujemy powrót dzieci do domu. Uczniowie udają się do swoich domów, poza tymi którzy nie mają zapewnionej opieki w domu. Uczniowie ci będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej do godz. 14.30. Autobus szkolny będzie realizował dowóz zgodnie
z dotychczasowym harmonogramem, zaś odwóz ok. godz. 11.15.

6.     Uczniowie klas I-VIII przybywający do szkoły, do czasu zajęcia miejsc w swojej izbie lekcyjnej, mają obowiązek stosować maseczki ochronne.

7.     Przedszkole od 01.09.2020 r. pracuje zgodnie z całorocznym planem zajęć, od godz. 7.00 do godz.16.00.

8.     W dniu 02.09.2021 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie ogólne Rady Pedagogicznej i Rodziców wszystkich wychowanków i uczniów Zespołu Szkół w Marzeninie. W trakcie spotkania przekażemy Państwu informacje dotyczące celów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i szkoły, zadań administracyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Bardzo istotnym elementem spotkania będzie ustalenie zakresu współpracy Rodziców ze szkołą, w kontekście obchodów Jubileuszu 100-lecia powołania Szkoły Podstawowej w Marzeninie. Po spotkaniu ogólnym, odbędą się zebrania z wychowawcami poszczególnych oddziałów i klas.

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjnyMinisterstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN przekazaliśmy do wszystkich szkół i placówek za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT