Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2018/19

włącz . Opublikowano w Strefa Rodzica

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Grupa/klasa

Siwek Jolanta

Artystyczne formy aktywności ruchowej

3-6l.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych tanecznie

Kl.I-VII

Edyta Binder

Zajęcia projektowe z języka angielskiego

kl. IV i VI

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

Kl.VIII

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

Kl.V

Wolniak Sławomir

Gimnastyka korekcyjna

6l.

Gimnastyka korekcyjna

4-5l.

Gimnastyka korekcyjna

3-4l.

Jaworska Dorota

Projekt edukacyjny

Kl. II

Zajęcia logopedyczne 

4-5l.

Lewińska Renata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Kl.III

Projekt edukacyjny Kl. III

Bajer Bogusława

Projekt edukacyjny

Kl.I

Staszczyk Elżbieta

Projekt edukacyjny z fizyki

Kl. VII

Projekt edukacyjny z fizyki kl. VIII

Łamek Daniel

Projekt edukacyjny z przyrody

Kl.IV i VI

Projekt edukacyjny z geografii

Kl.VII

Suwald Monika

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Kl.VII

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Kl.VIII

Projekt edukacyjny z matematyki Kl. VIII

Szadkowska Sławomira

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego

Kl.VIII

Szymczak Andrzej

Rytmika

6l.

Rytmika 3-5l.

Ks. Jaroszyński Mateusz

Szkolne koło "Caritas"

Kl.I-VIII

Bednarkiewicz Beata Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki Kl. IV
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki Kl. V
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki Kl. VI
Podwysocka Małgorzata Zajęcia rewalidacyjne - stymulowanie rozwoju społecznego Kl.III
Marta Pałatyńska-Smolak Konsultacje psychologiczne Wszyscy

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT