Patron szkoły

 

Jakub Szymkiewicz (1775-1818)

image001

Urodził się 3 lipca 1775 roku w Rossieniach na Litwie. Podobno był bardzo dobrym dzieckiem, troszczącym się o każde żywe stworzenia. Marzył o zawodzie lekarza i tak też się stało. W 1802 roku ukończył studia medyczne w Wilnie i rozpoczął pracę w szpitalu sióstr miłosierdzia. Jako pierwszy na Litwie zajął się chirurgią kostną. W połowie 1806 roku ukazała się pierwsza jego książka pt. "Nauka chirurgii praktycznej i teoretycznej". Po 1806 roku uzyskał tytuł doktora chirurgii i został nadwornym lekarzem cara Aleksandra I oraz został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1810 roku wydał drugą książkę pt. "Nauka o chorobach dzieci". Był to pierwszy polski podręcznik chorób dzieci. Jakub Szymkiewicz nie tylko był lekarzem, był SZUBRAWCEM. W owym czasie i w owym miejscu należenie do szubrawców było zaszczytem. Dlaczego? Szubrawcem mógł być jedynie człowiek mądry, solidny i przestrzegający Kodeksu towarzystwa. W 1818 roku wydał dzieło o pijaństwie, w którym jako pierwszy w Europie ogłosił, że alkoholizm jest chorobą. W swoim dziele pisał: "W rzędzie ciężkich nałogów słusznie trzeba liczyć PIJAŃSTWO. wstrząsnąć więc potężny gmach Bachusowi od wieków wystawiony". Jakub Szymkiewicz nie cieszył się zbyt długo swoją pracą. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 6 listopada 1818 roku w Taukielach.

image003

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT