Zapisy do szkoły

Super User włącz . Opublikowano w Glowne menu

4 VI 2013r. - zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do szkoły: godz. 1730 – dzieci przyjęte do klas pierwszych;  godz. 1830 – dzieci przyjęte do grup przedszkolnych. W czasie spotkania przedstawienie planu organizacji pracy szkoły na rok 2013/2014.


Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich siedmioletnich (2006 i 2007r)

 

W  marcu 2013r. rozpoczną  się elektroniczne zapisy do szkoły dzieci 6 letnich do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz dzieci 7 letnich do klas pierwszych. Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5 letnich.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów  opublikowane są w serwisie internetowym Biura Edukacji - www.edukacja.warszawa.pl 

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2006-2007 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: podstawowe.edukacja-warszawa.pl czynna od 07.03 od godz. 15.00.

 

Formularze zgłoszeniowe będą dostepne na stronie do logowanie. Przy wpisywaniu imienia, nazwiska i peselu  dziecka wygeneruje się hasło potrzebne do logowania przez Rodziców  na podanej  stronie. Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z elektronicznego systemu ewidencji podań, wprowadzają dane dziecka, następnie drukują wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po podpisaniu formularza, składają go w sekretariacie szkoły. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i w związku z tym nie mogą korzystać z elektronicznego systemu ewidencji podań, pobierają formularz w szkole, wypełniają go odręcznie, podpisują  i składają w sekretariacie szkoły. Informacje zawarte w wypełnionym przez Rodzica formularzu wprowadza upoważniony pracownik  szkoły.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie szkoły.

 

Rodzice przed złożeniem formularza zapisu dziecka sześcioletniego lub siedmioletniego do klasy I szkoły podstawowej powiadamiają pisemnie dyrektora szkoły do dn. 05.03.2013r., w obwodzie której  dziecko zamieszkuje, że powinno zostać wpisane na listę dzieci obwodowych tej szkoły. Jeżeli przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice nie poinformują dyrektora szkoły, że dziecko mieszka w obwodzie tej szkoły, chociaż nie jest zameldowane, wówczas nie uzyska ono punktów wynikających ze spełniania tego kryterium. 

 

Harmonogram działań rodziców zapisujących  6 i 7 letnie  dziecko do klasy I lub 6 letnie do oddziału przedszkolnego:

Rodzice/prawni opiekunowie

1. 07.03 – 21.03 – zapoznają się z ofertą szkół i wypełniają w systemie formularz,

2. 07.03 – 22.03, godz. 15.00 – składają w szkole pierwszego wyboru wypełniony formularz, formularz jest weryfikowany i zatwierdzany przez dyrektora szkoły/upoważnionego pracownika; Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia,

3. 25.04, godz. 10 – sprawdzają w systemie lub szkole pierwszego wyboru, do której szkoły dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,

4. 25.04, godz. 10.00 – 6 maja, godz. 15.00 – pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

5. 09.05, godz. 10.00 -  sprawdzają w systemie lub  w szkole, do której złożyli pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, czy dziecko zostało przyjęte,

6. 10.05 – 17.05 – po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca,

7. 21.05 – sprawdzają  w systemie lub  w szkole, do której złożyli podanie o przyjęcie na wolne miejsca, czy dziecko zostało przyjęte,

8. Od 21.05, od godz. 15.00 – po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej,


Zapraszamy rodziców do zapoznania się z listem zastępcy burmistrza Dzielnicy Targówek - Pana Sławomira Antonika ( w załączniku - poniżej).

 

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=236&Itemid=296 i https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3849%3Amam-6-lat-chc-poznawa-wiat-informacje-dla-rodzicow-dzieci-z-rocznika-2007&catid=236%3Aycie-szkoy-szeciolatek-w-szkole-default&Itemid=296

 


Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich i siedmioletnich!

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci  6 i 7 letnich  do klas pierwszych i grup przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014 odbywać się będzie  w formie elektronicznej. Harmonogram zapisów będzie dostępny w styczniu na stronie Biura Edukacji oraz na naszej stronie.


Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 40 uprzejmie informuje, że w niedługim czasie rozpoczną się zapisy do szkoły do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego dzieci z rocznika 2007.

Zanim podejmiecie Państwo decyzję,  do której szkoły pragniecie swoje dziecko zapisać zapraszamy serdecznie do naszej szkoły na spotkania. Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań.

  1. 19 lutego 2013r. - zebranie dla rodziców 6 – latków od godz. 1730  w budynku szkoły. Na spotkaniu przedstawiona zostanie oferta szkoły,  wystąpienie doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej dotyczące  porównania podstawy programowej oddziału przedszkolnego i I klasy SP, spotkanie z nauczycielami i specjalistami ze szkoły. W czasie spotkania z rodzicami dla dzieci będzie zapewniona opieka (prosimy o przyniesienie butów na zmianę).
  2. 21 II 2013r. godz. 1730salon edukacyjny dla rodziców 6 i 7 latków w Zespole Szkół nr 41 (SP206) przy ul. Bartniczej 2. W programie salonu prezentacje szkół podstawowych z ofertą edukacyjno - wychowawczą, wykład specjalisty – psychologa.
  3. 2 III 2013r. – Dzień Otwarty dla dzieci i rodziców 6 i 7 – latków w godz. 1000 - 1400 w godz. 10.00 – 11.00 koncert  w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego, występy artystyczne uczniów z koła folklorystycznego,  uczniów z kl. I-III. Od godz. 11.00 zapoznanie się ze „szkołą” – gry i zabawy dla dzieci, spotkania z nauczycielami, specjalistami, zwiedzanie szkoły itp.
  4.  4 VI 2013r. - zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do szkoły: godz. 1730 – dzieci przyjęte do klas pierwszych;  godz. 1830 – dzieci przyjęte do grup przedszkolnych. W czasie spotkania przedstawienie planu organizacji pracy szkoły na rok 2013/2014.

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT