Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2016/17

Adam włącz . Opublikowano w Strefa Rodzica

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Grupa/klasa

Siwek Jolanta

Artystyczne formy aktywności ruchowej

3-6l.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych tanecznie

Kl.I-V

Kmiecik Marta

Język angielski

5-6l.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

Kl.IV

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

Kl.V

Wolniak Sławomir

Zajęcia karate

5-6l.

Zajęcia karate

Kl.I-VI

Gimnastyka korekcyjna

4-6l.

Czwartek Wiktor

Piłka siatkowa

Kl.III-VI

Jaworska Dorota

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Kl. III

Zajęcia logopedyczne 

Kl.0-III

Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne

Kl.I

Lewińska Renata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Kl.I

Bajer Bogusława

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Kl.II

Zajęcia wspierające rozwój ucznia

Kl.II

Staszczyk Elżbieta

Koło biblioteczne

Kl.II

Łamek Daniel

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

Kl.V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Kl.VI

Suwald Monika

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Kl.IV

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Kl.V

Zajęcia z uczniem zdolnym z matematyki

Kl.VI

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Kl.VI

Szadkowska Sławomira

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego

Kl.IV

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego

Kl.V

Zajęcia z uczniem zdolnym z języka polskiego

Kl.V

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego

Kl.VI

Szymczak Andrzej

Rytmika

3-6l.

Ks. Jaroszyński Mateusz

Szkolne koło "Caritas"

Kl.I-VI

Buczkowski Paweł

Zajęcia szachowe

Kl.I-VI

Podwysocka Małgorzata Zajęcia rewalidacyjne - stymulowanie rozwoju społecznego Kl.I
Marta Pałatyńska-Smolak Konsultacje psychologiczne Wszyscy

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT