Karta rowerowa

Joanna włącz . Opublikowano w Aktualnosci

pan stop bednarek p

       Uczniowie klasy 4 przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową oraz przyswajają wiedzę z zakresu ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego dot. pieszych i rowerzystów, przepisów o ruchu pojazdów oraz opisie i objaśnieniach znaków drogowych. Nauka techniki odbywa się w sposób zadaniowy (od ponad 3 miesięcy). Prace wytwórcze wykonują w swoich domach wg wskazówek nauczyciela techniki. Pogłębiają swoją wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego poprzez uzupełnianie kart pracy, oglądanie filmów edukacyjnych i wykonywanie różnorodnych ćwiczeń oraz prac wytwórczych. Potrafią zaplanować etapy swojej pracy oraz rozwijają swoją samodzielność.

Zapraszam do obejrzenia prac naszych czwartoklasistów. Mam nadzieję, że też możemy się czegoś od nich nauczyć…

                                                                                 Nauczyciel techniki: Daniel Łamek

Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa
Karta rowerowa

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT