Pracownicy Zespołu Szkół

Rada Pedagogiczna 2017/2018

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwalifikacje

Krzysztof Jaworski

Dyrektor szkoły

 • mgr – historia
 • studia podyplomowe – organizacja            i zarządzanie dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
 • studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną
 • kwalifikacyjny kurs metodyczny w zakresie pedagogiki montessoriańskiej
 • kurs kwalifikacyjny – Doradca Funduszy Europejskich

Bogusława Bajer

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Wychowawca kl.III.

 • mgr – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – „Nowa strategia nauczania i wychowania w kl. I-III”
 • kwalifikacyjny kurs metodyczny w zakresie pedagogiki montessoriańskiej

Beata Bednarkiewicz

Nauczyciel zajęć komp. w kl.I-III, wychowania do życia w rodzinie w kl.IV-VII.

Nauczyciel matematyki w kl. IV.

Wychowawca świetlicy.

 • mgr – matematyka
 • studia podyplomowe – zastosowanie informatyki dla nauczycieli
 • studia podyplomowe – ict, języki obce oraz drugi przedmiot: „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Aneta Cyran

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 3-4 latków.

 • mgr – język polski
 • studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe – pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika

Beata Jakubczak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 • mgr – pedagogika wieku dziecięcego
 • studia podyplomowe – wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja
Aleksandra Drzazga Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 3-5 latków
 • mgr - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dorota Jaworska

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Wychowawca kl.I.

Logopeda.

Terapeuta.

Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • mgr – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – „Nowa strategia nauczania i wychowania w kl. I-III”
 • studia podyplomowe – logopedia
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna
 • kwalifikacyjny kurs metodyczny w zakresie pedagogiki montessoriańskiej

Jadwiga Kluczkowska

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

 • mgr – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – oligofrenopedagogika z rewalidacją osób   z upośledzeniem umysłowym w st. głębokim

Marta Kmiecik

Nauczyciel j. angielskiego

w kl.I-VII.

 • mgr – język angielski

Renata Lewińska

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, historii w kl.IV-VII.

Wychowawca kl.II.

 • mgr – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – historia                  i regionalizm
 • studia podyplomowe „Nowa strategia nauczania i wychowania w kl. I-III”
 • kwalifikacyjny kurs metodyczny w zakresie pedagogiki montessoriańskiej

Daniel Łamek

Nauczyciel przyrody, zajęć komputerowych i technicznych w kl.IV-VII oraz geografii w kl. VII

Wychowawca świetlicy.

Wychowawca kl.V.

Koordynator ds. bezpieczeństwa.

 • mgr – geografia
 • studia podyplomowe – informatyka i technika
 • studia podyplomowe – ict, języków obcych i drugiego przedmiotu „Przyroda”

Violetta Czapińska

Nauczyciel religii w kl "0"-II.

 • mgr – teologia ogólna

Jolanta Siwek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego,

wychowawca kl. "0"

Instruktor zajęć tanecznych.

 • mgr – wychowanie przedszkolne
 • podyplomowe studium metodyczne nauczania początkowego
 • studia podyplomowe – edukacja informatyczna
 • studia podyplomowe – artystyczne formy aktywności ruchowej

Ks. Mateusz Jaroszyński

Nauczyciel religii

w kl. III- VII.

 • mgr – teologia ogólna

Elżbieta Staszczyk

Bibliotekarka

 • mgr – rolnictwo
 • studia podyplomowe – chemia
 • studia podyplomowe – wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobicu
 • kurs nadający kwalifikacje dla bibliotekarzy

Monika

Suwald

Nauczyciel matematyki w kl. V-VII plastyki w kl.IV-VII oraz chemii w kl. VII

Wychowawca kl.VI.

Wychowawca świetlicy.

Koordynator ds. organizacji pracy szkoły

 • mgr – chemia
 • studia podyplomowe – matematyka
 • studia podyplomowe – edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Sławomira Szadkowska

Nauczyciel j. polskiego

w kl.IV-VII.

Wychowawca kl. VII.

 • mgr – nauczanie początkowe                   z wychowaniem przedszkolnym
 • studia podyplomowe – filologia polska

Andrzej Szymczak

Nauczyciel muzyki

w kl.IV-VII.

 • mgr – sztuka
 • studia podyplomowe – plastyka

Sławomir Wolniak

Nauczyciel wychowania fizycznego w kl.II i kl.IV-VII.

Wychowawca kl. IV.

Instruktor zajęć karate.

 • mgr – pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • instruktor dyscyplin sportu: pływania, koszykówki, piłki siatkowej, karate, kick-boxingu
 • ratownik WOPR
Artur Białek Nauczyciel fizyki w kl. VII
 • mgr - fizyka
 • studia podyplomowe - informatyka w szkole
Magdalena Pasowska Nauczyciel biologii w kl. VII
 • mgr - biologia
 • studia podyplomowe - edukacja przyrodnicza
Dorota Piekarz Wychowawca świetlicy.
 • mgr - wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe - informatyka
 • studia podyplomowe - przyroda
Paulna Kaczmarek Wychowawca świetlicy.
 • mgr - pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym personalnym
 • licencjat - pedagogika
Sylwia Lesiecka

Nauczyciel języka niemieckiego

w kl. VII

 • mgr - filologia germańska
Sławomira Cyran Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 • mgr - pedagogika specjalna, terapeutyczna
 • licencjat - teologia ogólna

Paulina

Lubecka-Stawowska

Porady psychologiczne
 • mgr - psychologia zdrowia i kliniczna
 • mgr - pedagogika, edukacja przez sztukę
Marta Smolak-Pałatyńska Porady psychologiczne 
 • mgr - psychologia

Pracownicy administracji

Marzena Dobrzańska-Rasowska

główny księgowy

Romana Jaśkiewicz

intendent/kasjer

Agnieszka Konieczna-Owczarz

referent ds. kadr

Danuta Mielczarek

samodzielny referent

Violetta Polkowska

specjalista bhp

Pracownicy obsługi

Anna Jaśkiewicz

woźna

Bożena Wolniak

sprzątaczka

Grażyna Otocka

kucharka

Malwina Krata pomoc kuchenna

Mariusz Bednarkiewicz

pracownik gospodarczy

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT