Pracownicy Zespołu Szkół w Marzeninie

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZENINIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko

Funkcja

Krzysztof Jaworski

Dyrektor szkoły

Ryszard Cyran

Wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Bogusława Bajer

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl. III

Beata Bednarkiewicz

Matematyka w kl.VI

Wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV-VIII

Świetlica szkolna

Sławomira Cyran

Pedagog specjalny

Logopeda

Violetta Czapińska

Religia w przedszkolu i kl. 0-III

Karina Galewicz

Psycholog szkolny

Beata Jakubczak

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca oddziału 4-5 - latków

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Koordynator ds. wychowania przedszkolnego

Dorota Jaworska

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl. I

Logopeda

Terapeuta

Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jadwiga Kluczkowska

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Anna Kowalczyk

           Edukacja dla bezpieczeństwa

Paulina Krawczyk-Stefaniak

Wychowanie przedszkolne

Aneta Kuśmider

Surdopedagog

Renata Lewińska

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl. II

Historia w kl. IV-VIII

Aleksandra Licha

Wychowawca kl. IV

Język angielski w kl. I-II,IV

Świetlica

Daniel Łamek

           Wychowawca kl. VIII

           Przyroda kl. IV

           Biologia kl. V-VI

           Geografia kl. V-VIII

           Technika kl.  IV-VI

 Edukacja informatyczna w  kl. I-III

          

Magdalena Pasowska

Biologia w kl. VII-VIII

Jolanta Siwek

Wychowanie przedszkolne

            3-4 i 4-5 latków

            Zajęcia taneczne

Marta Smolak-Pałatyńska

            Porady psychologiczne 

Joanna Staniszewska

Informatyka kl. IV-VIII

Koordynator ds. mediów

elektronicznych

Marta Staniucha

Wychowawca kl. V

J. angielski w kl. III,V-VIII

Robert Stankiewicz

           Wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Staszczyk

Biblioteka

Wychowawca kl.VI

Fizyka w kl. VII-VIII

Chemia w kl. VII-VIII

Wychowanie fizyczne w kl. II

Monika Suwald

            Matematyka w kl. IV-V,VII-VIII

          Plastyka kl. IV – VII

  Koordynator ds.organizacji pracy

Sławomira Szadkowska

            Język polski w kl. IV-VIII

Katarzyna Szczecińska

            Wychowanie przedszkolne    

  Wychowawca oddziału 3-4 latków

            Świetlica szkolna

Andrzej Szymczak

Muzyka w kl. IV-VI

            Rytmika w kl.0-III

Ewa Wojtczak

Język niemiecki w kl. VII-VIII

Sławomir Wolniak

Wychowanie fizyczne w kl. IV-VIII

            Wychowawca kl. VII

       Gimnastyka korekcyjna w kl.”0” i w oddziałach przedszkolnych

Ks. Adrian Zimnowłocki

Religia kl. IV-VIII

Pracownicy administracji

Marzena Dobrzańska-Rasowska

Główna księgowa

Romana Jaśkiewicz

Intendent/kasjer

Danuta Mielczarek

Samodzielny referent (sekretariat)

Anna Sobala

Samodzielny referent ds. kadr

Violetta Polkowska

Specjalista bhp

Pracownicy obsługi

Anna Jaśkiewicz

Woźna

Paulina Walusińska

Sprzątaczka

Paulina Kaczmarek

Pomoc nauczyciela

Malwina Krata

Pomoc kuchenna

Grażyna Otocka

Kucharka

Mariusz Bednarkiewicz

Robotnik wykwalifikowany

Stażyści

Marta Muszyńska

Pomoc wychowawcy

     


 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko

Funkcja

Krzysztof Jaworski

Dyrektor szkoły

Ryszard Cyran

Wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Bogusława Bajer

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl.II

Beata Bednarkiewicz

Edukacja informatyczna w  kl.I-III

Matematyka w kl.V

Wychowanie do życia w rodzinie w kl.IV-VIII

Świetlica szkolna

Sławomira Cyran

Pedagog specjalny

Logopeda

Violetta Czapińska

Religia w przedszkolu i kl. 0-III

Beata Jakubczak

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca oddziału 4-5 - latków

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Aurelia Janas

Wychowanie przedszkolne

3-4 i 4-5 latków

Dorota Jaworska

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl.III

Logopeda

Terapeuta

Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jadwiga Kluczkowska

Wychowanie przedszkolne

Wychowawca oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Anna Kowalczyk

           Edukacja dla bezpieczeństwa

Wanda Kowalczyk

Świetlica szkolna

Paulina Krawczyk-Stefaniak

Długotrwałe zwolnienie lekarskie

Magdalena Krystyniak

Język angielski w kl.I-VIII

Aneta Kuśmider

Surdopedagog

Renata Lewińska

Kształcenie zintegrowane

Wychowawca kl.I

Historia w kl.IV-VIII

Koordynator ds. wystroju szkoły

Daniel Łamek

           Urlop dla poratowania zdrowia

Magdalena Pasowska

Geografia w kl.VI-VIII

Biologia w kl.VI-VIII

Jolanta Siwek

            Urlop dla poratowania zdrowia

Marta Smolak-Pałatyńska

            Porady psychologiczne 

Joanna Staniszewska

Informatyka kl.IV-VIII

Technika kl.IV-VI

Koordynator ds. mediów

elektronicznych

Robert Stankiewicz

           Wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Staszczyk

Biblioteka

Wychowawca kl.V

Fizyka w kl.VII-VIII

Chemia w kl.VII-VIII

Wychowanie fizyczne w kl.I

Monika Suwald

            Matematyka w kl.IV,VI-VIII

          Wychowawca kl.VIII

          Plastyka kl.IV – VII

  Koordynator ds.organizacji pracy

Sławomira Szadkowska

            Język polski w kl.IV-VIII

Koordynator ds. samorządności

Katarzyna Szczecińska

            Wychowanie przedszkolne    

      Wychowawca oddziału 3-4 latków

            Świetlica szkolna

Andrzej Szymczak

Nauczyciel muzyki w kl.IV-VI.

            Rytmika w przedszkolu i kl.0-III

Ewa Wojtczak

Język niemiecki w kl.VII-VIII

Sławomir Wolniak

Wychowanie fizyczne w kl.IV-VIII

            Wychowawca kl.VI

Ks. Adrian Zimnowłocki

Religia kl.IV-VIII

Pracownicy administracji

Marzena Dobrzańska-Rasowska

Główna księgowa

Romana Jaśkiewicz

Intendent/kasjer

Danuta Mielczarek

Samodzielny referent

Anna Sobala

Referent ds. kadr

Violetta Polkowska

Specjalista bhp

Pracownicy obsługi

Anna Jaśkiewicz

Woźna

Paulina Kaczmarek

Urlop wychowawczy

Malwina Krata

Pomoc kuchenna

Grażyna Otocka

Kucharka

Mariusz Bednarkiewicz

Pracownik gospodarczy

Stażyści

Marta Muszyńska

Pomoc nauczyciela-wychowawcy

Justyna Pietrzak

Sprzątaczka

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT