Kształcenie na odległość

Joanna włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Szanowni Rodzice

1.   Od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie oraz Przedszkole w Marzeninie, prowadzą kształcenie na odległość.

2.   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi (w klasach IV-VIII), dokonują weryfikacji dotychczas realizowanych programów nauczania tak, by dostosować je do wybranych metod kształcenia na odległość.

3.   Podstawową formą realizacji programów nauczania, będzie przekaz wiedzy i umiejętności za pomocą elektronicznych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych edukacji i zajęć. Przekaz ten będzie realizowany od poniedziałku do piątku zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

4.  Szkoła nie planuje realizacji zajęć w czasie rzeczywistym. Uczniowie mogą w dogodnym dla siebie czasie korzystać z dostępnych w domu komputerów czy laptopów.

5.  Nauczyciele szkoły podstawowej i wychowawcy przedszkola będą dostępni dla uczniów i rodziców codziennie on-line (platforma Librusa, telefon, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

6.   We wskazanym okresie szkoła będzie wykorzystywać platformę komunikacyjną dostępną w szkolnym e-dzienniku Librus. Dostęp do niej mają wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie poprzez indywidualne konta. Ten komunikator będzie służył wysyłaniu informacji i materiałów dydaktycznych do uczniów. Natomiast uczniowie będą odsyłać zlecone im zadania na adresy mailowe nauczycieli oraz gromadzić wytwory pracy własnej w formie portfolio. Materiały zgromadzone w portfolio będą ocenione przez nauczycieli po powrocie uczniów do szkoły – 15.04.2020 r.

7.    Kolejnym narzędziem stosowanym do realizacji kształcenia na odległość będzie platforma
e-podręczniki, wyposażona w bazę materiałów dydaktycznych. Niezależnie od tego każdy nauczyciel ma prawo stosować fakultatywne portale e-wiedzy.

8.   Nauczyciel przekazując uczniom materiał dydaktyczny oraz zlecając im zadania do wykonania, dostosowuje czas pracy uczniów do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

9.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu

10.  Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem dyżurów.

11. Szkolny psycholog pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem dyżurów.

12.  Szkolna bibliotekarka przygotuje prezentacje na temat higieny pracy przy komputerze i zasad bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki związanej z zagrożeniem COVID-19. Realizowana będzie promocja czytania w ramach Ligi Czytelniczej.

13. Nauczyciele zajęć specjalistycznych przygotowują dedykowane poszczególnym uczniom materiały edukacyjne i współpracują z rodzicami dzieci w prowadzeniu terapii.

14.  Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce, według następujących wytycznych:

      14.1. sprawdziany i testy wiedzy z wykorzystaniem platform edukacyjnych,

      14.2. zlecone przez nauczycieli prace pisemne odesłane na adresy mailowe nauczycieli

      14.3. wykonane przez uczniów inne wytwory ich pracy, gromadzone w indywidualnych portfolio                            i przekazanych do szkoły  do 15 kwietnia bieżącego roku

      14.4. dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów

      14.5. systematyczność i aktywność uczniów obserwowana w e-przestrzeni

15. Uczniowie mający problem z dostępem do komputera otrzymają wsparcie sprzętowe ze szkoły.

16. Wszyscy uczniowie i wychowankowie otrzymają wsparcie edukacyjne dostosowane do ich                potrzeb.

17. Razem przetrwamy ten trudny czas dla naszych podopiecznych i nas samych. Wrócimy do                naszej szkoły!

www.men.gov.pl

Szanowni Rodzice

1.     Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie oraz Przedszkole w Marzeninie, prowadzą kształcenie na odległość.

2.     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi (w klasach IV-VIII), dokonują weryfikacji dotychczas realizowanych programów nauczania tak, by dostosować je do wybranych metod kształcenia na odległość.

3.     Podstawową formą realizacji programów nauczania, będzie przekaz wiedzy i umiejętności za pomocą elektronicznych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych edukacji i zajęć. Przekaz ten będzie realizowany od poniedziałku do piątku zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

4.     Szkoła nie planuje realizacji zajęć w czasie rzeczywistym. Uczniowie mogą w dogodnym dla siebie czasie korzystać z dostępnych w domu komputerów czy laptopów.  

5.     Nauczyciele szkoły podstawowej i wychowawcy przedszkola będą dostępni dla uczniów i rodziców codziennie on-line (platforma Librusa, telefon, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

6.     We wskazanym okresie szkoła będzie wykorzystywać platformę komunikacyjną dostępną w szkolnym e-dzienniku Librus. Dostęp do niej mają wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie poprzez indywidualne konta. Ten komunikator będzie służył wysyłaniu informacji i materiałów dydaktycznych do uczniów. Natomiast uczniowie będą odsyłać zlecone im zadania na adresy mailowe nauczycieli oraz gromadzić wytwory pracy własnej w formie portfolio. Materiały zgromadzone w portfolio będą ocenione przez nauczycieli po powrocie uczniów do szkoły – 15.04.2020 r.

7.     Kolejnym narzędziem stosowanym do realizacji kształcenia na odległość będzie platforma e-podręczniki, wyposażona w bazę materiałów dydaktycznych. Niezależnie od tego każdy nauczyciel ma prawo stosować fakultatywne portale e-wiedzy.

8.     Nauczyciel przekazując uczniom materiał dydaktyczny oraz zlecając im zadania do wykonania, dostosowuje czas pracy uczniów do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

9.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu

10.                       Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem dyżurów

11.                       Szkolny psycholog pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem dyżurów

12.                       Szkolna bibliotekarka przygotuje prezentacje na temat higieny pracy przy komputerze i zasad bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki związanej z zagrożeniem COVID-19. Realizowana będzie promocja czytania w ramach Ligi Czytelniczej.

13.                       Nauczyciele zajęć specjalistycznych przygotowują dedykowane poszczególnym uczniom materiały edukacyjne i współpracują z rodzicami dzieci w prowadzeniu terapii.

14.                       Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce, według następujących wytycznych : 

16.1. sprawdziany i testy wiedzy z wykorzystaniem platform edukacyjnych,

16.2. zlecone przez nauczycieli prace pisemne odesłane na adresy mailowe nauczycieli

16.3. wykonane przez uczniów inne wytwory ich pracy, gromadzone w indywidualnych portfolio i przekazanych do szkoły do 15 kwietnia bieżącego roku

16.4. dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów

16.5. systematyczność i aktywność uczniów obserwowana w e-przestrzeni

17. Uczniowie mający problem z dostępem do komputera otrzymają wsparcie sprzętowe ze szkoły.

18. Wszyscy uczniowie i wychowankowie otrzymają wsparcie edukacyjne dostosowane do ich potrzeb.

19. Razem przetrwamy ten trudny czas dla naszych podopiecznych i nas samych. Wrócimy do naszej szkoły! 

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf[ ]109 kB
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT