Szanowni Rodzice

Joanna włącz . Opublikowano w Aktualnosci

W związku z pojawiającymi się obawami dotyczącymi ryzyka zarażenia koronawirusem na terenie naszego kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia przygotowało odpowiednie procedury w zakresie profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

                                               

k1Zgodnie z rekomendacjami MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Zespole Szkół w Marzeninie, wprowadzono szczególne działania o charakterze profilaktycznym:

1.   Przeprowadzono spotkania informacyjne dla pracowników oraz uczniów wszystkich klas nt. Przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np.: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. W widocznych miejscach w szkole wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk.

3. Przygotowano i umieszczono na tablicach gazetki dla uczniów dotyczące zasad higieny osobistej.

4. Z uwagi na możliwość wystąpienia zakażenia koronawirusem na terenie kraju, zakupiono do szkoły dodatkowe środki antyseptyczne.

5.   Wprowadzono dodatkowe działania o charakterze dezynfekującym.

6.   W przypadku, gdyby pojawiło się realne zagrożenie, bądź prawdopodobieństwo, że takie może się pojawić, dyrektor szkoły zobowiązany jest do kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łasku.

7.   Apelujemy do rodziców, aby nie posyłali do szkoły przeziębionych i chorych dzieci.

8.   Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie zwraca się ze szczególną prośbą do Rodziców dzieci, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami Polski o przekazanie takiej informacji do wychowawcy klasy.

9.   W przypadku pojawienia się niepokojących objawów mogących świadczyć o wystąpieniu infekcji u dziecka, istotne jest niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

10.  W sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, rodzicom dzieci do lat 8, należy się zasiłek opiekuńczy.

11.  W przypadku, kiedy uczeń i/lub rodzic nie miał kontaktu z osobą chorą, NIE MA POWODU DO OBAW.

Dyrektor Szkoły

k4

 

k2

 

 

k3

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT