• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Spotkanie Rady Pedagogicznej, rodziców, wychowanków Zespołu Szkół w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Tradycją naszej szkoły są spotkania rady pedagogicznej z rodzicami wychowanków i uczniów. Spotkanie informacyjne odbyło się 06.09.2018 r. o godz. 16.30. Ponad 80 rodziców uzyskało informacje dotyczące planu pracy szkoły, najbliższych uroczystości i problemów z jakimi szkoła musi się nadal borykać.

 1. Główne cele pracy szkoły w nowym roku:
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolu i w szkole
 3. Budowanie postaw patriotycznych i altruistycznych u uczniów i wychowanków w kontekście 100 – ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 4. Bezpieczeństwo uczniów i wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni

II. Zajęcia pozalekcyjne:

 1. zajęcia orkiestry dętej
 2. zajęcia projektowe w ramach poszczególnych edukacji,
 3. zajęcia sportowe w ramach SKS
 4. zajęcia z rytmiki
 5. muzyczno-plastyczne
 6. jęz. angielski
 7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski, j. angielski, matematyka,
 8. zajęcia specjalistyczne – logopedia, surdopedagogika, wspomaganie rozwoju, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne

            

 1. Dzień Promocji, którego IV edycja odbędzie się 06.10.2018 r. W programie znajdą się tradycyjnie – biegi przełajowe na 5 dystansach, przegląd pieśni patriotycznych., dzieje szkolnictwa na terenie Marzenina, konkurs wiedzowy nt. okoliczności odzyskania niepodległości, taniec na 100 par, poczęstunek.
 2. Realizując szkolny program obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości planujemy organizację wycieczki szkolnej do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik . Przewidujemy udział 105 uczniów i 8 opiekunów. Koszty transportu pokryje Gmina Sędziejowice.
 3. Dyrektor szkoły poinformował rodziców o funkcjonującym od 25.05.2018 r rozporządzeniu „RODO”, które reguluje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rodzice poznali treść klauzuli znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły poruszył jeszcze zagadnienia dotyczące:

 • bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zdrowego trybu życia (ruch, odżywianie)
 • wprowadzenia podwieczorku w przedszkolu
 • zakupu ręczników papierowe przez rodziców – papier toaletowy zapewnia szkoła
 • zasad korzystania z domofonów
 • zasad korzystania z telefonów komórkowych
 • egzaminu ósmoklasisty – 3 dni w kwietniu, wynik egzaminu będzie miał wpływ na dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych
 • dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców będą: 15.10.2018, 02.11.2018, 02.01.2019, 29.04.-30.04.2018, 02.05.2019,
 • uroczystości Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się na terenie naszego boiska szkolnego
 • inauguracyjne zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek – 11.09.2018 r. o godz. 17.00.

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT