Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – 12.10.2017 r.

Daniel włącz . Opublikowano w Aktualnosci

W naszej szkole dnia 12 października 2017 roku odbyły się teoretyczne i praktyczne zajęcia wychowania komunikacyjnego z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. III i IV.

WORD Sieradz 25Tematyka zajęć obejmowała:

- pogadankę nt. podstawowych znaków oraz przepisów ruchu drogowego;

- praktyczne kształcenie umiejętności jazdy rowerem z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wiedzy teoretycznej;

- wykorzystanie w praktyce wiedzy nt. uczestnictwa w ruchu pieszym i rowerowym, przy przekraczaniu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz ruchem kierowanym przez policjanta.

     Uczniowie podczas zajęć byli bardzo aktywni, na koniec otrzymali nagrody w postaci planów lekcji i opasek odblaskowych.

 

word_sieradz 1
word_sieradz 2
word_sieradz 3
word_sieradz 4
word_sieradz 5
word_sieradz 6
word_sieradz 7
word_sieradz 8
word_sieradz 9
word_sieradz 10
word_sieradz 11
word_sieradz 12
word_sieradz 13
word_sieradz 14
word_sieradz 15
word_sieradz 16
word_sieradz 17
word_sieradz 18
word_sieradz 19
word_sieradz 20
word_sieradz 21
word_sieradz 22
word_sieradz 23
word_sieradz 24
word_sieradz 25
word_sieradz 26
word_sieradz 27

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT