Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – 15.03.2017 r.

Daniel włącz . Opublikowano w Aktualnosci

W naszej szkole dnia 15 marca 2017 roku odbyły się teoretyczne i praktyczne zajęcia wychowania komunikacyjnego z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. III i IV.

word 17Tematyka zajęć obejmowała:

- pogadankę nt. podstawowych znaków oraz przepisów ruchu drogowego;

- praktyczne kształcenie umiejętności jazdy rowerem z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wiedzy teoretycznej;

- wykorzystanie w praktyce wiedzy nt. uczestnictwa w ruchu pieszym i rowerowym, przy przekraczaniu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz ruchem kierowanym przez policjanta.

Uczniowie podczas zajęć byli bardzo aktywni, na koniec otrzymali nagrody w postaci planów lekcji i opasek odblaskowych.

 

word 1
word 2
word 3
word 4
word 5
word 6
word 7
word 8
word 9
word 10
word 11
word 12
word 13
word 14
word 15
word 16
word 17
word 18
word 19
word 20
word 21
word 22
word 23
word 24

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT