• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Spotkanie Rady Pedagogicznej, rodziców i wychowanków ZS w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

spotkanie 2W dniu 8 września 2014r. o godz. 1600 odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej, rodziców i wychowanków ZS w Marzeninie.

Pan dyrektor witając licznie przybyłych rodziców przedstawił główne założenia pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w bieżącym roku szkolnym, zawracając szczególną uwagę na zagadnienia wychowania zdrowotnego, aktywności ruchowej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015- 1 września 2014r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

inauguracja roku szkolnego 1 W dniu 1 września 2014r. uroczystą mszą świętą w kościele WNMP w Marzeninie rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/2015. Po zakończeniu uroczystości w kościele celebrowanej przez ks. proboszcza Jerzego Dominowskiego dalsza część miała miejsce w sali gimnastycznej. Naszymi gośćmi byli:

- p. sekretarz gminy Sędziejowice Mirosław Potasiak,

- ks. proboszcz Jerzy Dominowski,

- p. sołtys wsi Marzenin Elżbieta Sagan.

Zajęcia siatkarskie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Tradycyjnie w okresie wakacji ( w miesiącu sierpniu) rozpoczął się trening siatkarski uczennic kl. III- VI. Nasze siatkarki trenują pod okiem p. Wiktora Czwartka- trenera II klasy piłki siatkowej; wiceprezesa UKLS „ Sukces” w Marzeninie. Nasze dziewczyny przygotowują się do rozgrywek międzyszkolnych w nadchodzącym roku szkolnym. W zajęciach treningowych brała udział była nasza uczennica Justyna Sagan- zawodniczka Łódzkiego Klubu Sportowego, ubiegłoroczna wicemistrzyni Polski w kategorii juniorek dziewcząt.

V Międzynarodowy Festiwal „ Folklor Świata” w Zduńskiej Woli

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

folklor swiata 5W dniach 4-5 lipca 2014r. uczniowie Zespołu Szkół w Marzeninie wzięli udział w V Międzynarodowym Festiwalu „ Folklor Świata” w Zduńskiej Woli. 20- osobowy Zespół Tańca Ludowego „ Dzieci z Doliny Grabi” pod opieką p. Jolanty Siwek – instruktorką tańca i współautorką strojów, uczestniczył w „Korowodzie Przyjaźni” oraz części konkursowej festiwalu uzyskując zaszczytne wyróżnienie.

Międzyszkolny konkurs literacki pt. „Ludzie listy piszą”- 17 października 2014r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

1„Ludzie listy piszą” – pod taką nazwą w pobliskiej szkole w Okupie odbył się 17 października międzyszkolny konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jego celem było doskonalenie umiejętności pisania listów, zwrócenie uwagi na tę zanikającą formę komunikacji, dbałość o kulturę języka polskiego i rozwój kreatywności.

Uczniowie klas III-IV pisali listy do bliskiej osoby, klas V-VI do zwierzęcia źle traktowanego przez człowieka, a gimnazjaliści do jednej z chorób cywilizacyjnych. Jury oceniało wartość merytoryczną, kompozycję, styl, język, ortografię, estetykę oraz dodatkowe walory pracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 25 listopada.

Dzień Nauczyciela

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

dzien nauczyciela 1  Święto pracowników naszej szkoły było jak zawsze uroczyście obchodzone w dniu 14 października 2014r. Przybyli szacowni goście:
- łódzki wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych p. Tomasz Fraszka,
- wójt gminy Sędziejowice p. Jerzy Kotarski,
- inspektor do spraw oświaty p. Kamila Tokarek,
- ks. proboszcz Jerzy Dominowski,
- p. dyrektor Gminnej Biblioteki w Sędziejowicach p. Beata Magdziak,
- sołtys wsi Marzenin p. Elżbieta Sagan.

  Pan dyrektor bardzo gorąco i serdecznie powitał przybyłych gości, byłych i czynnych pracowników Zespołu Szkół w Marzeninie dziękując za całoroczną pracę i pamięć o szkole.

  W czasie uroczystości dyrektor szczególnie podziękował p. Janinie Faryś, pracownikowi kuchni, która 18 sierpnia bieżącego roku przeszła na zasłużoną emeryturę, wręczając jej dyplom uznania oraz nagrodę finansową.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014r.- 27 czerwca 2014r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

koniec roku 028 p

(wychowawca klasy VI- p. Sławomira Szadkowska)

27 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, po której uczniowie i grono pedagogiczne udało się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pan dyrektor wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem i podziękował rodzicom, którzy w minionym roku w sposób szczególny przyczynili się do tego, aby w naszej szkole było coraz ładniej i lepiej. Podczas części artystycznej uczniowie klasy VI śpiewali, tańczyli, ale przede wszystkim dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. By upamiętnić moment pożegnania klasa VI i jej byłe wychowawczynie zdmuchnęły sześć świeczek zapalonych na torcie. Całą uroczystość zakończył symboliczny polonez.

Dożynki gminno- parafialne w Marzeninie- 14 września 2014r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

doynki w marzeninie 4Dożynki to największe w roku święto polskiej wsi, będące ukoronowaniem całorocznego trudu rolników. 14 września 2014 r. gminno- parafialne dożynki odbyły się w Marzeninie, na boisku szkolnym im. ks kanonika Andrzeja Susło przy ZS w Marzeninie. Wszystkie sołectwa z gminy Sędziejowice przygotowały wieńce dożynkowe. Na czele szły gospodynie z Marzenina. Na przepięknej bryczce jechali starostowie tegorocznych dożynek. Częścią dożynek był Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczy , w którym wzięły udział nasze dzieci „ Dzieci z Doliny Grabi”.

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT