• szkola1
 • szkola2
 • studio2
 • boisko1
 • boisko2
 • boisko3
 • gab rozwoju
 • gab ruchowy
 • hala sportowa
 • nagrody
 • pracownia1
 • pracownia2
 • biblioteka
 • pracownia3
 • przedszkole1
 • przedszkole2
 • Budynek Zespołu Szkół w Marzeninie
 • Budynek hali sportowej
 • Radio szkolne w studio nagrań
 • BOISKO SZKOLNE przy Zespole Szkół w Marzeninie
 • PLAC ZABAW NA TERENIE BOISKA SZKOLNEGO
 • BOISKO SZKOLNE Z ODDALI
 • GABINET WCZESNEGO WSPIERANIA ROZWOJU
 • GABINET TERAPII RUCHOWEJ
 • HALA SPORTOWA
 • NAGRODY
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA I
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA - APPLE-MAC
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • KORYTARZ SZKOLNY
 • PRZEDSZKOLE KORYTARZ
 • PRZEDSZKOLE WYBRANA SALA

Klauzula informacyjna

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

    W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Zespół Szkół w Marzeninie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Marzeninie.
 3. Zespół Szkół w Marzeninie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. Zespół Szkół w Marzeninie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spotkanie Rady Pedagogicznej, rodziców, wychowanków Zespołu Szkół w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Tradycją naszej szkoły są spotkania rady pedagogicznej z rodzicami wychowanków i uczniów. Spotkanie informacyjne odbyło się 06.09.2018 r. o godz. 16.30. Ponad 80 rodziców uzyskało informacje dotyczące planu pracy szkoły, najbliższych uroczystości i problemów z jakimi szkoła musi się nadal borykać.

 1. Główne cele pracy szkoły w nowym roku:
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolu i w szkole
 3. Budowanie postaw patriotycznych i altruistycznych u uczniów i wychowanków w kontekście 100 – ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 4. Bezpieczeństwo uczniów i wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni

II. Zajęcia pozalekcyjne:

 1. zajęcia orkiestry dętej
 2. zajęcia projektowe w ramach poszczególnych edukacji,
 3. zajęcia sportowe w ramach SKS
 4. zajęcia z rytmiki
 5. muzyczno-plastyczne
 6. jęz. angielski
 7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski, j. angielski, matematyka,
 8. zajęcia specjalistyczne – logopedia, surdopedagogika, wspomaganie rozwoju, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne

            

 1. Dzień Promocji, którego IV edycja odbędzie się 06.10.2018 r. W programie znajdą się tradycyjnie – biegi przełajowe na 5 dystansach, przegląd pieśni patriotycznych., dzieje szkolnictwa na terenie Marzenina, konkurs wiedzowy nt. okoliczności odzyskania niepodległości, taniec na 100 par, poczęstunek.
 2. Realizując szkolny program obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości planujemy organizację wycieczki szkolnej do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik . Przewidujemy udział 105 uczniów i 8 opiekunów. Koszty transportu pokryje Gmina Sędziejowice.
 3. Dyrektor szkoły poinformował rodziców o funkcjonującym od 25.05.2018 r rozporządzeniu „RODO”, które reguluje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rodzice poznali treść klauzuli znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły poruszył jeszcze zagadnienia dotyczące:

 • bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zdrowego trybu życia (ruch, odżywianie)
 • wprowadzenia podwieczorku w przedszkolu
 • zakupu ręczników papierowe przez rodziców – papier toaletowy zapewnia szkoła
 • zasad korzystania z domofonów
 • zasad korzystania z telefonów komórkowych
 • egzaminu ósmoklasisty – 3 dni w kwietniu, wynik egzaminu będzie miał wpływ na dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych
 • dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców będą: 15.10.2018, 02.11.2018, 02.01.2019, 29.04.-30.04.2018, 02.05.2019,
 • uroczystości Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się na terenie naszego boiska szkolnego
 • inauguracyjne zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek – 11.09.2018 r. o godz. 17.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2019 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

Rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny!

   03.09.2018 r. o godz. 9.00, Mszą Św. w Kościele W.N.M.P. w Marzeninie, rozpoczął się kolejny rok zmagań edukacyjnych w naszej szkole. Zgodnie z programem obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście z Pocztem Sztandarowym na czele, udali się na miejscowy cmentarz, by oddać hołd poległym w dniach 5-6 września 1939 r. trzem żołnierzom Wojska Polskiego z 4 pp Legionów z Kielc wchodzącego w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów będącej w odwodzie Armii „Łódź”. Chwilą ciszy i modlitwą uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar II Wojny Światowej – największej hekatomby w dziejach ludzkości. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Boiska Szkolnego im. Ks. Kanonika Andrzeja Susło. Dyrektor szkoły serdecznie powitał wszystkich wychowanków i uczniów oraz ich rodziców, przybyłych gości : Zastępcę Wójta – Sekretarza Gminy Sędziejowice Pana Mirosława Potasiaka, ks. Proboszcza Parafii W.N.M.P. w Marzeninie Jerzego Dominowskiego, Pana Tomasza Fraszkę, sołtys Bilewa Panią Martę Sobalę, sołtys Marzenina Panią Elżbietę Sagan oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Marzeninie. Uroczystość uświetnił występ naszych szkolnych tancerzy – „Dzieci z Doliny Grabi”, które wróciły z wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji, gdzie uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu „Adriatica Folk Fest 2018”.

Wszystkim naszym podopiecznym i ich rodzicom życzymy sukcesów w nauce i osiągnięć sportowo-artystycznych, zaś wychowawcom i nauczycielom wytrwałości i konsekwencji w realizacji swoich planów pedagogicznych.

Bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi Jerzemu Dominowskiemu za udzieloną pomoc w organizacji uroczystości.

Informacja dla rodziców uczniów i wychowanków ZS w Marzeninie

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

      W dniu 6 września 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Marzeninie z rodzicami naszych uczniów i wychowanków. Po spotkaniu ogólnym zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas   

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - 22.06.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

koniec roku 3

22 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018, która jak co roku rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele W.N.M.P. w Marzeninie. Po Mszy Świętej zaproszeni goście, uczniowie, pracownicy szkoły i licznie przybyli rodzice zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie uroczystość była kontynuowana. Pan dyrektor wręczył uczniom klas IV-VII świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre bądź wzorowe zachowanie. Podziękował również rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym czynnie uczestniczyli w życiu naszej szkoły. Uczniowie klasy VI podczas części artystycznej przedstawili w tekstach, wierszach i piosenkach uroki zbliżających się wakacji i rozpoczynającego się lata. Przypomnieli też kilka ważnych rad dotyczących bezpiecznych zachowań w miejscach wypoczynku wakacyjnego. Podziękowali Pracownikom Gminy Sędziejowice, przyjaciołom i pracownikom szkoły oraz rodzicom za wspólnie spędzony rok i życzyli wszystkim spokojnych, radosnych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.      

"Polska biało-czerwoni, Polska..." - 19.06.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

          Dnia 19 czerwca 2018 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowana została Strefa Kibica. W tym dniu w naszej szkole królowały barwy biała i czerwona. Społeczność szkoły nie    tylko przybrała barwy narodowe, ale i wyposażyła się w gadżety kibica. Można było słyszeć wuwuzele jak i piosenki dopingujące polskich piłkarzy. W tym dniu odbył się również „Mini Mundial”, na którym przedszkolaki rozgrywały mecze wcielając się w poszczególne „reprezentacje narodowe”. Tym samym rozegrane zostały mecze : Polska- Japonia, Senegal- Anglia, Brazylia- Niemcy, Rosja- Czarnogóra. Możemy zapewnić, iż emocji w tym dniu nie zabrakło ! Tego dnia nie zabrakło również quizów, gdzie starsi uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą na temat polskiej reprezentacji i piłki nożnej. Ten dzień bez wątpienia zostanie zapamiętany na długo. strefa kibica 53

Pamiętajmy- kibicować też trzeba umieć… albo za młodu się nauczyć ;)

Dzień z koszykówką w Zespole Szkół w Marzeninie - 09.06.2018 r.

włącz . Opublikowano w Aktualnosci

      Około 70-ciu uczniów Zespołu Szkół w Marzeninie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, w ciągu trwającego trzy godziny treningu, mogło poznać tajniki profesjonalnej koszykówki. Dzięki inicjatywie Artura Mielczarka - absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie, aktualnie koszykarza renomowanego Trefla Sopot, podjętej przez działający przy Zespole Szkół w Marzeninie - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES”, zorganizowano wspaniałą imprezę sportową „Dzień z Koszykówką”, z udziałem reprezentantów Polski: Krzysztofa Szubargi i Roberta Skibniewskiego oraz Piotra Mielczarka czołowego w Polsce przedstawiciela crossFit-u. koszykowka 35

    Popularyzacja sportu i aktywności ruchowej wśród najmłodszych jest dzisiaj wartością samą w sobie, szansą alternatywnego spędzania czasu wolnego, a może życiowym wyborem. Podzieleni na cztery grupy, pracujące w obwodzie ćwiczebnym młodzi mieszkańcy naszej gminy, mogli poznać trud prawdziwego treningu, który jest nieodzownym elementem każdego sukcesu. Mogli odkryć w sobie, nieznane wcześniej możliwości. Bezpośredni kontakt z Mistrzem, który uczy i motywuje, skraca odległość między marzeniem a rzeczywistością. Kto wie, może to sportowe spotkanie przyniesie niebawem owoc!

Tę wyjątkową w naszym środowisku imprezę, zorganizowaną w dużej części dzięki wsparciu finansowemu Gminy Sędziejowice, uświetnili swą obecnością: Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy Sędziejowice Pan Mirosław Potasiak, Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Pan Dariusz Cieślak, Proboszcz Parafii W.N.M.P. w Marzeninie ks. Jerzy Dominowski, Radny Gminy Sędziejowice Pan Jarosław Bartczak, działacz społeczny Pan Tomasz Fraszka, zasłużony działacz sportowy Wiktor Czwartek. Organizatorzy imprezy dziękują za pomoc w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu władzom Gminy Sędziejowice, Pani Prezes ULKS „SUKCES” - Agnieszce Stachowiak, przybyłym rodzicom; dyrekcji, opiekunom i uczniom ZSO nr 1 w Sędziejowicach.

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

 

OFERTA SZKOŁY

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT